פרטי קורס   

11001 הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

עודכן לאחרונה ב 31/10/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  פרופ' עמנואל פרידהיים
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום א: 08:00 - 10:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא
   

תרגיל   קבוצה 02  פרופ' עמנואל פרידהיים
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום א: 08:00 - 10:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא