פרטי קורס   

11004 קווי יסוד בתולדות ישראל בתקופת המקרא
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 15/01/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר יגאל לוין
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
@העת העתיקה (מקרא, בית שני, משנה ותלמוד)
סמסטר ב,יום ד: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר א,יום ד: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין
הקורס עומד להיסגר


  סילבוס מלא