פרטי קורס   

11006 קווי יסוד בתולדות ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/07/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' עדיאל שרמר
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
שנתי,יום ג: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא