פרטי קורס   

11009 קווי יסוד - בתולדות ישראל בתקופת המקרא
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/07/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר עידן ברייר
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
שנתי,יום ד: 18:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא