פרטי קורס   

11010 קווי יסוד בתולדות ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' עמנואל פרידהיים
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
שנתי,יום א: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא