פרטי קורס   

11014 ישראל הצפונית מיהושע ועד סנבלט
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/07/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר יגאל לוין
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר א,יום ג: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא