פרטי קורס   

11031 במדרון החלקלק: ירמיהו וההיסטוריה המקראית ערב חורבן הבית הראשון
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 06/02/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  ד"ר עידן ברייר
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום א: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר א,יום א: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא