פרטי קורס   

11063 עולמם של חכמים
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  פרופ' עדיאל שרמר
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר א,יום א: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא