פרטי קורס   

11068 המהפכה של חז"ל
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  פרופ' עדיאל שרמר
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום א: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא