פרטי קורס   

11121 שומר ערש ההיסטוריה
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 09/11/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  ד"ר עידן ברייר
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר א,יום ב: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא