פרטי קורס   

11122 זהרה של מלכות: משלמה עד רחבעם
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 11/01/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  ד"ר עידן ברייר
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום ב: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא