פרטי קורס   

11177 מחורבן לגאולה: ימי שיבת ציון
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 29/09/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר יגאל לוין
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
שנתי,יום ד: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא