פרטי קורס   

11182 המקורות לחקר תקופת המשנה והתלמוד: אתגרים וכיווני מחקר
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 06/02/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  פרופ' עדיאל שרמר
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר א,יום א: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר ב,יום א: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא