פרטי קורס   

11288 ממלכת הגאות והשפל: יחסי יהודה והאימפריות של ארצות המקרא
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/07/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


סמינריון   קבוצה 01  ד"ר עידן ברייר
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר א,יום ב: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר ב,יום ב: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא