פרטי קורס   

11302 קווי יסוד לתולדות ישראל בימי הביניים
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 08/11/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  פרופ' דוד מלכיאל
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
שנתי,יום א: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא