פרטי קורס   

11305 קווי יסוד לתולדות ישראל בימי הביניים
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 11/01/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר דברה קפלן
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
שנתי,יום א: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא
   

תרגיל   קבוצה 02  
  בחינות
ד"ר דותן ארד
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ד: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר א,יום ד: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא