פרטי קורס   

11319 היהודים בחצי האי ערב בימי הביניים
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/07/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' אהרן גימאני
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר א,יום א: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא