פרטי קורס   

11343 מרחבים בקהילות אירופה בעת החדשה המוקדמת
שנה: תשע"ז    

תואר ראשון תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 15/11/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר דברה קפלן
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום א: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא