פרטי קורס   

11409 דמותו של רבי שלם שבזי בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של יהודי תימן
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 11/01/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' אהרן גימאני
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום א: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא