פרטי קורס   

11418 אוצרות מגנזי מתימן: היסטוריה ותרבות
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' אהרן גימאני
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
שנתי,יום ה: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא