פרטי קורס   

11419 מקהיר עד סלוניקי: הקהילה היהודית באימפריה העות'מאנית
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  ד"ר דותן ארד
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
שנתי,יום ה: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא