פרטי קורס   

11420 מקורות לתולדות היהודים בספרד הויזיגותית
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/07/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' משה אורפלי
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום ג: 08:00 - 10:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא