פרטי קורס   

11556 סוגיות נבחרות בחקר השמות היהודיים
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


סמינריון   קבוצה 01  פרופ' אהרן גימאני
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
שנתי,יום א: 18:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא