פרטי קורס   

11563 קווי יסוד לתולדות ישראל בעת החדשה ובדורות האחרונים
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 29/09/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' שמואל פיינר
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
שנתי,יום ב: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא