פרטי קורס   

11566 קווי יסוד לתולדות ישראל בעת החדשה ובדורות האחרונים
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 09/11/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' קים קפלן
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
שנתי,יום א: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא
   

תרגיל   קבוצה 02  
  בחינות
ד"ר אוריאל גלמן
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ב: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר א,יום ב: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא