פרטי קורס   

11594 יהודי המזרח- יש דבר כזה? הדומה והשונה בקהילות אסיה ואפריקה בעת החדשה
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/07/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' ירון הראל
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
שנתי,יום ב: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא