פרטי קורס   

11601 בדוק ומנוסה: "בעלי שם" באירופה בעת החדשה המוקדמת
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 09/11/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  ד"ר אוריאל גלמן
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר א,יום ד: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא