פרטי קורס   

11610 דת וציונות
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 12/02/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר יצחק קונפורטי
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום ג: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא