פרטי קורס   

11616 היישוב במאה העשרים - מארץ ייעודה לארץ מקלט
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/07/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  ד"ר יוסף שרביט
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום ד: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא