פרטי קורס   

11696 תולדות יהודי ארצות הברית, 1914-1654
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/07/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' גרשון בקון
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום ד: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר א,יום ד: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא