פרטי קורס   

11698 הקהילה היהודית בפולין-ליטא
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 09/11/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר אוריאל גלמן
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר א,יום ב: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר ב,יום ב: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא