פרטי קורס   

11699 החינוך בקהילות סוריה ולבנון בשלהי התקופה העות'מאנית
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 05/12/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר גיא ברכה
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר א,יום ה: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא