פרטי קורס   

11701 החינוך בקהילות סוריה ולבנון בתקופת המנדט הצרפתי
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 14/02/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר גיא ברכה
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום ה: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין
הקורס עומד להיסגר


  סילבוס מלא