פרטי קורס   

11702 המפעל הציוני כאתגר לזרמים היהודיים הדתיים
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' קים קפלן
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
שנתי,יום א: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא