פרטי קורס   

11704 בין דמשק לחלב-סוגיות נבחרות בתולדות יהודי סוריה
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/07/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' ירון הראל
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר א,יום ד: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא