פרטי קורס   

11705 בין קהיר לאלכסנדריה-חיי החברה והתרבות והדת של הקהילות היהודיות במצרים
שנה: תשע"ז    

במחצית השניה של המאה ה19- תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 27/07/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' ירון הראל
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום ד: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא