פרטי קורס   

11706 לאומיות יהודית
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 02/11/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


תרגיל   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר יצחק קונפורטי
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום ב: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר א,יום ב: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא