פרטי קורס   

11794 מהפכת הנאורות: תנועת ההשכלה בגרמניה, גליציה ורוסיה
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 11/01/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


סמינריון   קבוצה 01  פרופ' שמואל פיינר
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום ב: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר א,יום ב: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא