פרטי קורס   

11795 העולם החופשי בתקופת השואה
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 26/10/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


סמינריון   קבוצה 01  פרופ' אסתר יה באומל-שוור
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
שנתי,יום ג: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא