פרטי קורס   

11865 ההלכה באספקלריה היסטורית
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

לתואר שני ושלישי תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


סמינריון   קבוצה 01  פרופ' עדיאל שרמר
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
שנתי,יום ג: 18:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא