פרטי קורס   

11866 ההלכה באספקלריה היסטורית
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  פרופ' עדיאל שרמר
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
שנתי,יום ג: 18:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא