פרטי קורס   

11875 דת ופולחן בישראל בתקופת המקרא
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  ד"ר יגאל לוין
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
שנתי,יום ג: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא