פרטי קורס   

11891 הגירה והתיישבות יהודית במאה ה20-
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 11/01/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' לילך לב-ארי
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE ,יהדות זמננו
סמסטר ב,יום ג: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא