פרטי קורס   

11892 מחשבת ישראל הלכה למעשה לנוכח אתגרי המודרנה
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 06/02/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


סמינריון   קבוצה 01  ד"ר חנוך בן-פזי
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE ,יהדות זמננו
סמסטר ב,יום ג: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא