פרטי קורס   

11904 פרקים בסוציולוגיה יהודית עכשווית
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 15/11/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  פרופ' לילך לב-ארי
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE ,יהדות זמננו
סמסטר ב,יום ג: 08:00 - 10:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא