פרטי קורס   

11913 עבודה שוות ערך לתיזה
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 03/04/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


עבודה   קבוצה 01  מ.מ - מרצי מחלקה מחלקה מרצי

ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  אפיונים: MOODLE
חסר מידע על המפגשים
הקורס עומד להיסגר

סילבוס מלא