פרטי קורס   

11922 הקהילה היהודית באירופה: מקורות ומוסדות
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 11/01/2017

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


סמינריון   קבוצה 01  ד"ר דברה קפלן
שעות לימוד:סמסטר ב: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום ג: 12:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא