פרטי קורס   

11925 הנוסע היהודי (מאות י"ב-י"ט): החוויה והטקסט
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  פרופ' דוד מלכיאל
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
שנתי,יום ג: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא