פרטי קורס   

11927 סוגיות בהיסטוריוגרפיה
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 21/06/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר יצחק קונפורטי
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
שנתי,יום ג: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא