פרטי קורס   

11944 שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו
שנה: תשע"ז    

תואר שני תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 27/07/2016

מדעי היהדות / תולדות ישראל ויהדות זמננו


הרצאה   קבוצה 01  ד"ר יצחק ש' רקנטי
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE ,יהדות זמננו
סמסטר א,יום ג: 08:00 - 10:00, בניין טרם נקבע בניין


  סילבוס מלא